Home :: Threads :: Iron-On Threads :: Press Cloth 9" x 12"

Press Cloth 9" x 12"

Press Cloth 9" x 12"

This is a large sheet of press cloth. The press cloth keeps the adhesive in Kreinik Iron-on Threads from sticking to your iron. Simply place the Press Cloth over the threads, then iron.

SKU ATEFPC9X12
 
Our price: $7.65
Qty